วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

เช็คที่มาของโทรศัพท์มือถือว่ามีคุณภาพหรือเปล่า

อยากรู้ว่าโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นของแท้หรือไม่?

กดเครื่องหมาย *#06# หมายเลขรหัสจะปรากฎขึ้นมา โปรดดูหมายเลขที่ 7 และ 8 ดังนี้

1 2 3 4 5 6 7th 8th 9 10 11 12 13 14 15

- หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 02 หรือ 20 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านประกอบในประเทศจีนซึ่งมีคุณภาพต่ำ

- หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 08 หรือ 80 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตในประเทศเยอรมันซึ่งมีคุณภาพปานกลาง

- หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 01 หรือ 10 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตในประเทศฟินแลนด์ซึ่งมีคุณภาพดีมาก

- หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 00 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตจากโรงงานผลิตโดยตรงซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด

- หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 13 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านประกอบที่ประเทศอาเซอร์ไบจันซึ่งมีคุณภาพเลวและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


หุหุ แล้วโทรศัพท์ของพี่น้องละค่ะมีคุณภาพหรือเปล่า?

---------------------------------------------------

เมื่อนานมาแล้ว ผมเคยลองเช้ค Nokia 6020 ของผม ปรากฎว่า 00 ครับ

พอมาลองเช็คตัว 6110 เครื่องที่ใช้ในตอนนี้ ได้ออกมาเป็นเบอร์เต็มๆคือ 350894300455021 เลยยังงๆอยู่ๆ แต่ก็ดี ที่ไม่ใช่ของมาจากจีนหรืออาเซอร์ฯ

ไม่มีความคิดเห็น: